Biznese Premium

3Hotele

Hotel Frojd Lezhe , Shqipëri

3Online Marketing

Mediaboard Tirane , Shqipëri

2Klinikë dentare

European Dental Clinic Elbasan , Shqipëri

0printera

Toner & Toner Tirane , Shqipëri

3Posta e shpejtë

COEX Albania Tirane , Shqipëri

3Klinikë dentare

Dental One Tirane , Shqipëri

0Detergjente

Epta Tirane , Shqipëri

7Dizajnime & Mirëmbajtje te Rrjetave Telekomunikuese

Jeshili Solution Tirane , Shqipëri

7Restorante

Kompleksi Teuta Durres , Shqipëri

1Agjenci imobiliare

Leti Construction Tirane , Shqipëri

Direktoria e biznesit në ShqipëriListimet e reja

1transport i brendshem

Saliko Trans Durres , Shqipëri

0Import export dhe shperndarje

Max Logistics Tirane , Shqipëri

1Qëndra tregtare

Citypark Tirane , Shqipëri

7Dizajnime & Mirëmbajtje te Rrjetave Telekomunikuese

Jeshili Solution Tirane , Shqipëri

0Avokate dhe konsulence ligjore

CLO Legal Solutions Tirane , Shqipëri

0Pubs & Clubs

THE GARAGE PUB Tirane , Shqipëri

0Estetikë & Përkujdesje

Elios Image Tirane , Shqipëri

2Klinikë dentare

European Dental Clinic Elbasan , Shqipëri

1Agjenci turistike dhe udhetime

Tik travel Tirane , Shqipëri

0Agjenci Marketingu

Max Design Tirane , Shqipëri

0Shërbime praktike

Elta Events Kamez , Shqipëri

0Klinika private të përgjithshme

Bregova Dental Smile Tirane , Shqipëri