Paketa 2 - Ekstra [Sponsorizim] 8.33€ / Muaj

+ Sponsorizim

  • Listim në faqen kryesore
  • Listim në kategorinë e biznesit
  • Listim në rezultatet e kërkimit

+ Rrjete sociale

  • Postime & Story në Instagram (60)
  • Postime në Google (60)
  • Piketim në Google

+ Sistem Menaxhimi

  • Krijim / Modifikim Biznesi në kohë reale
  • Modifikim të dhënash personale
  • 100% Responsive

Do jeni NON-STOP në platformë.