0Avokate dhe konsulence ligjore

Studio Ligjore Primis Tirane , Shqipëri

+355 +355686062771 [email protected]

Vlerësime 5 / 5. Numër vlerësimi: 1

Ky biznes nuk ka akoma një vlerësim.

Primis është themeluar nga Av. Ilir Qafa, Av. Elton beqiraj dhe Ark. Arkond Canaj dhe është fokusuar në ofrimin e shërbimeve profesionale dhe këshillimi në fushën e ligjit, tatimeve, kontabilitetit, marketingut, menaxhimit dhe planfikimit strategjik. Primis angazhohet të ndihmojë klientët në realizimin e strategjive të tyre tregtare duke ofruar këshillim ekselent. Arritja e objektivit të paracaktuar përbën boshtin e punës sonë.
“Ne themi ate qe bejme dhe bejme ate qe themi!”
Primis Law beson se ndërtimi i një strukturë të përbërë nga një staf profesional është çelësi i konsulencës ekselente që firma jonë ofron. Për këtë arsye, ne i besojmë një ekipi ekspertësh të shquar një fusha të ndryshme të ligjit civil, tregtar, penal dhe administrativ.
Rezultatet e kënaqshme janë fokusi i punës tonë. Për t’ju përgjigjur nevojave të klientëve dhe partnerëve tanë, Avokatët e zyrës punojnë me rigorozitet për të ndërtuar strategjinë më të përshtatshme dhe të personalizuar për çdo klient. Në mënyrë periodike ne raportojmë mbi ecurinë e punës si dhe përgatitemi për hapat vijuese.

Tirane , Shqipëri
Toptani Plaza, Shëtitorja Murat Toptani Gjergji Center kati 6, Tirana

Vendodhja ime

+
Orari

9:00 - 17:30