0Agjenci qeveritare dhe ndermarrje publike

Drejtoria E Pergjithshme E Buxhetit / Budget General Directorate Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Bulevardi Deshmoret E Kombit, Nr. 4, Ministria E Mbrojtjes

Vendodhja ime