0Doktorature

Universiteti Mesdhetar I Shqiperise Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Bulevardi Gjergj Fishta, Prane Fakultetit Te Shkencave Sociale

Vendodhja ime