2Kurse profesionale

Tirana Center of Technology Tirane , Shqipëri

+355 067 686 1620 [email protected]

Vlerësime 5 / 5. Numër vlerësimi: 4

Ky biznes nuk ka akoma një vlerësim.

Qendra e Teknologjisë Tiranë (TCT - 067.686.1620 - [email protected] - www.tct.al) është një qendër e specializuar për trajnime profesionale në fushën e teknologjisë së informacionit (IT). TCT klasifikohet si nje institucion i mësimdhënies se njohurive praktike. TCT nga ana e vështirësisë së arsimimit paralelizohet me shkollat profesionale post-sekondare dhe shkollat e larta Të mësuarit në Qendër (TCT) bazohet në aplikimin e metodës “Hands-on” (Praktikë). Studentët aftësohen në programim, rrjete kompjuterike si edhe administrim te serverave. Të gjithë ekspertët e TCT të cilët u përcjellin ekspertizën e tyre studentëve të Qendrës, punojnë në fushat e tyre respektive në kompani private dhe publike. Drejtuesit didaktik, gjithashtu themeluesit e TCT, të cilët kanë studiuar dhe punuar në SH.B.A. në programime, rrjete kompjuterike dhe administrim serverash, sjellin një frymë perëndimore në mësimdhënie dhe marrëdhënie profesionale mësues-student brenda ambjenteve te klasës. Trajnimet tona tani mund t'i merrni edhe Online!!! Kurset e qendrës janë të licencuar nga Ministria Financave e cila mbulon arsimin profesional.
Kurset e qendrës janë si më poshtë:
  1. Drejtimi Hardware dhe Rrjete: Diagnostikim PC(Teknik IT) bazuar në objektivat e certifikatës CompTIA A+, Rrjete Kompjuterike: CCNA ICND1 & ICND2, Rrjete të Avancuar (Cisco ASA Firewall)
  2. Drejtimi Administrim Server: Windows Server Administration, Linux Server Administration
  3. Drejtimi Software: Bazat e programimit- C++, Java, Python, C#, Front End Development, MS SQL Server 2016 databazë, ASP.NET MVC C#, PHP, JAVA EE.
  4. Programe Kompjuterike të tjera: Web Design (Photoshop, Web Design me Wordpress, Google Adwords/Analytics), Paketa MS Office, MS Excel intermediate dhe i avancuar, SPSS, Graphic Design.

Tirane , Shqipëri
Rruga e Durrësit, përball gjimnazit Qemal Stafa, sipër bankës BKT, Kati 5

Vendodhja ime