0Xhama dhe fasada xhami

T4 Tanushi Sh.P.K Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Rruga Bedri Karapici, Qyteti I Nxenesve, Perballe Birra Tirana

Vendodhja ime