1Avokate dhe konsulence ligjore

Studio Ligjore De Jure Tirane , Shqipëri

+355 067 530 30 30 [email protected]

Vlerësime 0 / 5. Numër vlerësimi: 0

Ky biznes nuk ka akoma një vlerësim.

“Studio Ligjore De Jure” ka per qellim ti ofroje klienteve perfaqesim ligjor dinjitoz ne ceshtje civile, penale, administrative, tregtare dhe gjithashtu perfaqesim ne institucione nderkombetare.
Bashkepunetoret tani jane Avokat dhe Permbarues me eksperience te konsiderueshme ne fushen e se drejtes, te cilet jane te gatshem per te ofruar ekspertizen e tyre ne menyre qe te plotesohet misioni yne, perfaqesim dinjitoz ne mbrojtje te interesave te klienteve.
 Fillmi i procedurave ligjore per rekuperimin e detyrimeve te prapambetura te shoqerive tregtare duke nxjerre urdhrat e ekzekutimit apo perfaqesim ne gjykim themeli sipas rastit.Gjithashtu ofrojme mbrojtje ligjore ne ceshtje civile, tregtare, administrative, demshperblime, leje qendrimi etj. Kontaktoni me avokatet tane ne 067 530 30 30.Verifikim/Fshirje ekspulsi nga sistemi i zones Schengen! Ekuivalentim i diplomës së universitetit, ne KanadaThemelimi i shoqerive tregtare.Rekuperimi i faturave te palikujduara ne shoqerite tregtare.Ofrohet pergatitje e dokumentacionit te nevojshem per themelimin e shoqerive tregtare, statuti, akti i themelimit, formulim i vendimit te asamblese etj.
Te gjithe personat e deportuar nga vendet e zones Schengen te cilet kane marre nje ndalim hyrje (expulsion), pasi kalon afati i ndalimit ne menyre qe te hyjne perseri ne zonen Schengen kane nevoje te kryejne verifikimin dhe fshirjen e ndalimit nga databaza e ketij sistemi.Zyra jonë e avokatisë merr përsiper përgatitjen e dokumentave për ekuivalentimin e diplomës së universitetit Shqiptar, në Kanada dhe SHBA. Ky shërbim kryhet nëpërmjet agjencisë më të njohur të ekuivalentimit të diplomave, World Education Services..Gjithashtu ofrojme mbrojtje ligjore ne ceshtje civile, tregtare, administrative, demshperblime, leje qendrimi etj. Kontaktoni me avokatet tane ne 067 530 30 30.

Tirane , Shqipëri
Bulevardi Bajram Curri, perballe ish ekspozites, Tirane
Rr. e Bogdaneve, Vila 22, Ap.2, Tirane

+
Orari

09:00 - 17:00