2Avokate dhe konsulence ligjore

Silvana Coka Elbasan , Shqipëri

Konsulenca ligjore, perfaqesime ligjore ne cdo shkalle te tagruar gjyqesore dhe jashtegjyqesore.

Elbasan , Shqipëri
Rruga 28 Nentori, Elbasan

Vendodhja ime