0Spitale

Sherbimi I Psikiatrise Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Rruga Kongresi I Manastirit, Tek Spitali Nr. 5

Vendodhja ime

Fjalë kyçe: