1Avokate dhe konsulence ligjore

S-Myftari&PartnerS Tirane , Shqipëri

Sherbime, ndihme dhe konsulence juridike nepermjet keshillimit Ligjor per Ceshtje te ndryshme; pergatitjes se kerkesave, Padive ose te kerkesave gjate procedimit Civil, Administrative dhe Penal.

+
Oferta

Tirane , Shqipëri
Tirane, Albania

Vendodhja ime