0Qëndra tregtare

Qendra Tregtare Tirana Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Bulevardi Zogu I, Prane Stacionit Te Trenit

Vendodhja ime