0Agjenci qeveritare dhe ndermarrje publike

Qendra Kombetare E Regjistrimit (Qkr) / National Registration Center Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Bulevardi Zhan D'ark, Ish Shtepia E Oficerave

Vendodhja ime