0Bare

Opera Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Sheshi Skenderbej

Vendodhja ime

Fjalë kyçe: