0Bare

Lokali Timit Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Rruga Sadik Petrela

Vendodhja ime

Fjalë kyçe: