0Internet Service Provider

Light Data Solutions (LDS) Tirane , Shqipëri

+355 0672065418 [email protected]

Vlerësime 0 / 5. Numër vlerësimi: 0

Ky biznes nuk ka akoma një vlerësim.

Light Data Solution është e specializuar në fushen e IT-se të cilat mundësojnë klienteve siguri ne infrastrukturen e tyre. Light Data Solution vazhdon të bashkëpunojë me klientët duke i ndihmuar ata të zgjerojnë dhe zhvillojnë biznesin e tyre. Duke përdorur dhe vlerësuar zgjidhjet teknologjike më të fundit të ofruara nga partnerët ndërkombëtarë. Light Data Solution po pasuron dhe thjeshton kanalet e komunikimit duke e bërë informacionin të aksesueshëm kudo dhe në çdo kohë në bashkepunim me bashkëpuntoret. Kompania është shumë e sukseshme vitet e fundit në fushën e Telemarketing-ut duke ju ofruar klienteve të kësaj game zjidhjeje në infrastrukturën passive dhe aktive. Pjesë e kësaj kompania është lider në profesionin e tyre ku puna në grup dhe zjidhja profesionale e shërbimeve të kërkuara nga ana Klienteve tanë janë pika kyçe e kompanisë.
  • Ndertim Infrastrukture pasive LAN,WAN
  • Ndertim Infrastrukture Aktive LAN,WAN
  • Parandalimin dhe parashikimi ne kohe i problematikave te Serverit,Hostit tuaj.
  • Zgjidhje ne sektorin e Call Centera (CRM,VOIP,VPN,Infrastrukture)
  • Zgjidhje Voip, Internet, Intranet
  • Zgjidhjet edhe Menaxhimi i Web-SITE
  • Furnizim dhe Instalim te produkteve Teknologjike
  • Host,Domain

Tirane , Shqipëri
Tirana

Vendodhja ime