0Agjenci qeveritare dhe ndermarrje publike

Instituti I Statistikave (Instat) / Statistics Institutions Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.3, Mbrapa Ministrise Se Puneve Te Jashtme

Vendodhja ime