0Pajisje topografike dhe gjeodezike

Gjeo Vjosa Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Rruga Frosina Plaku, P. 5/1, Shk. 3, Ap. 6

Vendodhja ime