0Studio projektimi dhe zbatimi

Empire Mining Albania Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Rruga Perlat Rexhepi, Nd.4, Hr.3, Ap.32, Tek Njesia Bashkiake Nr.5

Vendodhja ime