0Agjenci qeveritare dhe ndermarrje publike

Drejtoria E Pergjithshme E Metrologjise / General Directory Of Metrology Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Autostrada Tirane - Durres Km 8, Rruga Dytesore

Vendodhja ime