2Distributore dhe shitje gomash

Comec Shpk Tirane , Shqipëri

Servis & Gomisteri per automjete e krijuar ne vitin 1993 me pajisjet me te reja per Konvergjence 3D, Balancim elektronik, montim full automatic, drejtim disku & tornin i diskut te frenit.
Gjithashtu Comec Sh.p.k. Ofron sherbim dhe ne fushen e gazeve te djegshme, mjeksor dhe teknik. E pajisur me licence per Instalim & Projektim impiantesh.

Tirane , Shqipëri
Konferenca e pezes

Vendodhja ime

Fjalë kyçe: