0Avokate dhe konsulence ligjore

Avokat Alket Doda Tirane , Shqipëri

Bashkimi është pikënisje, të qëndruarit sëbashku është progres, të punuarit sëbashku është sukses.

Specializime

Trajnime, kualifikime e specializime në fushën e të drejtës penale e civile. Me përvojë të gjatë në çështje penale, civile, administrative e familjare

  • Çështje Penale
  • Çështje Civile
  • Çështje Administrative
  • Çështje Familjare

Tirane , Shqipëri

+
Orari

10:00 -17:00