1Avokate dhe konsulence ligjore

Avokat Alfons Pecaj Shkoder , Shqipëri

+355 +355696166162 [email protected]

Vlerësime 5 / 5. Numër vlerësimi: 2

Ky biznes nuk ka akoma një vlerësim.

Avokat Alfons Pecaj, anëtar i Dhomës së Avokatisë Shkodër. Ofroj përfaqësim në Gjykata, këshillim ligjor, përfaqësim në çështje të natyrës civile, penale, administrative dhe familjare. Ofroj shërbime për verifikimin dhe heqjen e dëbimeve nga shtetet e Zonës Schengen.
---
Lawyer Alfons Pecaj, member of the Bar Association of Shkodra.  I Offer representation in the Courts, legal counseling, representation in civil, criminal, administrative and family matters. I provide services for verification and removal of evictions from the Schengen area states.
----
Avvocato Alfons Pecaj, membro della Camera degli avvocati di Scutari. Offro rappresentanza nei tribunali, consulenza legale, rappresentanza in materia civile, penale, amministrativa e familiare. Fornisco servizi per la verifica e la rimozione dei espulsi dagli Stati dell'area Schengen.

+
Oferta

Për studentët, familjet në nevojë  ekonomike (që provojnë me dokumente shoqëruese) , të miturit dhe raste të veçanta ofroj zbritje në çmimet standart deri në masën 50%.
Ofroj përfaqësim në Gjykata, këshillim ligjor, përfaqësim në çështje të natyrës civile, penale, administrative dhe familjare. Ofroj shërbime për verifikimin dhe heqjen e dëbimeve nga shtetet e Zonës Schengen.

Shkoder , Shqipëri
Rruga Besnik Sykja, Pallati Idromeno, hyrja 2, kati II-të. Shkodër

Vendodhja ime

+
Orari

08.00 - 17.30