3Autokondicionerë

AutoAjsberg Tirane , Shqipëri

❄ Më ftohtë nuk bëhet ❄
Autoriparim, Mirëmbajtje,Instalim për sistemet e Trasportit Frigoriferik dhe Autoklima për:❄Autovetura❄Kamiona❄Kontenier❄Produktor akulli.

Tirane , Shqipëri
Rruga 28 Nentori, Yrshek

Vendodhja ime

+
Orari

09:00-18:00