0Bojera dhe llaqe

Artan Xhelollari Tirane , Shqipëri

Tirane , Shqipëri
Bulevardi Gjergj Fishta, P.138, Sh.2, K.Ii, Perballe Diplomat Ii

Vendodhja ime

Fjalë kyçe: