0Konsulence Financiare

ANA OSMANI (Auditues Ligjor) Tirane , Shqipëri

AUDITUES LIGJOR (Ekspert Kontabel i Regjistruar) Nr. Tel: +355682087770
Auditim ligjor, Ekspertize gjyqesore, Konsulence financiare.

Tirane , Shqipëri
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Perlat Rexhepi", Pallati "Unikon", Kati 2, Ap.9

Vendodhja ime

+
Orari

9-16 17-19