2Inspektime & Kontrollime te cilësisë

ALBMEDTECH Tirane , Shqipëri

+355 0682264725 [email protected]

Vlerësime 5 / 5. Numër vlerësimi: 1

Ky biznes nuk ka akoma një vlerësim.

Albemdtech eshte kompani e profilizuar per: Shitjen, Pjese nderrimi, Instalime dhe Suport teknik per pajisjet mjekesore  e laboratorike,  Perditesim te pajisje spitalore dhe pajisjeve laboratorike ekzistuese, Sherbime per autoklava, instalime elektrike dhe zhvillim rrjetesh. Ekspertizë dhe vlerësim teknik  për pajisjet radiologjike: Grafi, Panoramex, Mamografi, Radioskopi, Cinegrafi, CT, CBCT, Studime dhe Raporte Teknike per RRJ & RRJJ, Kontroll Cilësie, Matje Dozimetrike /komisionime. 
Riparime paketash elektronike, Instalime konfigurime programesh, Monitorim të parametrave funksionalë, Manuale përdorimi, Riparime të ndryshme, Kolaudime, Mirmbajtje, Kontrolle periodike, matjet e nevojshme per RRJ, ambientin e punes, dozen ne mjediset e stafit dhe pritjes, analiza e pajisjeve dozimetrike dhe kalibrim i tyre,  matje te dozes se rrezatimeve ne ambiente publike apo mjedise te vecanta, ne mallra e produkte etj

Tirane , Shqipëri
Rr. 3 Deshmoret, Tirane

Vendodhja ime

+
Orari

8.00-18.00