Stilet e komunikimit në vendin e punës për bizneset e vogla.

Të thuash që komunikimi i mirë në vendin e punës ndikon në bazën financiare është një vlerësim serioz. Sfidat e komunikimit me të cilat përballen bizneset e vogla me ekipe të vogla mund të mos jenë aq komplekse apo të kushtueshme sa të një korporate ndërkombëtare, por ato mund të jenë po aq të dëmshme për shëndetin dhe suksesin e përgjithshëm të kompanisë.
Sipas autorit më të shitur të NY Times, Mark Murphy, ekzistojnë katër lloje të stileve bazë të komunikimit: Analitik, Intuitiv, Funksional dhe Personal. Ndërsa ai shprehet se asnjë stil nuk është më i mirë se tjetri, të kuptuarit e stilit tuaj mund të ju ndihmojë të bëni një punë më të mirë të ndarjes dhe marrjes së informacionit të rëndësishëm me të tjerët.

1. Komunikuesit analitikë

Komunikuesit analitikë shpesh kategorizohen si njerëz të drejtuar nga të dhënat. Ata shpesh përqëndrohen në fakte dhe projeksione, i duan shifrat dhe statistikat dhe priren të mbështeten në vendimmarrjen e drejtuar nga të dhënat. Nga ana tjetër, ata mund të irritohen nëse mendojnë se dikush në ekipin e tyre po merr vendime pa një analizë të detajuar të të dhënave.

Avantazhet: Komunikuesit analitikë ofrojnë bazë të fortë për kolegët e tyre në situata stresuese pasi ato mund të ndihmojnë në marrjen e vendimeve duke përdorur hulumtime, fakte dhe logjikën.

Disavantazhet: Mbështetja e komunikuesve analitikë në fakte dhe statistika mund të shihet si “pa zemër” nga kolegët që përqendrohen në emocione ose intuitë.

Çfarë mund të përmirësohet: Nëse jeni një komunikues analitik, përpiquni të jeni të duruar me kolegët që mund të mos i ndjekin gjërat me aq analizë sa ju. Ju gjithashtu mund të konsideroni krijimin e takimeve të karakterit emocional, të cilat nuk ka gjasa të funksionojnë me aq efikasitet sa dëshironi. Kur bëni një prezantim, në mënyrë të veçantë para komunikuesit intuitiv, është e rëndësishme të përpiqeni të shtoni gjera vizuale dhe të filloni me një përmbledhje të mënyrës sesi gjetjet tuaja ndikojnë në punën tuaj. Vendosni të gjitha të dhënat në shtojcën tuaj dhe përgatituni t’i shfaqni ato vetëm nëse ju kërkohen.

2. Komunikuesit intuitiv

Komunikuesit intuitiv janë mendimtarë të mëdhenj të cilët priren të duan të përgjithshmen në radhë të parë, pa shumë detaje. Të dëgjojnë dikë që prezanton procesin e kryer hap pas hapi mund të jetë e panevojshme për ta.

Avantazhet: Komunikuesit intuitiv mund të jenë shumë efikas pasi kërkojnë pikat më të rëndësishme. Komunikimet e tyre personale zakonisht janë të shpejta dhe të përqëndruara. Ata kanë tendencë të marrin sfida të reja dhe të mendojnë në mënyrë krijuese, kështu që ata janë kandidatë idealë për seancat e stuhisë së mendimeve (brainstorming).

Disavantazhet: Disa situata kërkojnë të kuptoni me të vërtetë detajet. Për shembull, Komunikuesit intuitiv mund të mos humbasin pikat kryesore vetëm nëse pajisen me një përmbledhje të rregullt.

Çfarë mund të përmirësohet: Komunikuesit intuitiv mund të kenë vështirësi të kuptojnë proceset e mendimit të Komunikuesve Analitikë të fiksuar nga të dhënat, si dhe nevojat e Komunikuesve Funksional, të cilët dëshirojnë të kalojnë nëpër të gjitha proceset e tyre në mënyrë metodike. Nëse jeni një komunikues intuitiv që menaxhoni ata që janë analitikë ose funksionalë, kërkoni që ata të fillojnë takimet e tyre me një përmbledhje. Kjo ndihmon në orientimin e të gjithëve dhe mund të ndihmojë të gjitha palët e përfshira të jenë në të njëjtën linjë. Sidoqoftë, kuptoni që disa punonjës mund të ndjehen të shqetësuar nëse nuk paraqisni hapat që u nevojiten për të vërtetuar përfundimet e tyre.

3. Komunikuesit funksional

Komunikuesit funksional janë njerëz operativë. Ata pëlqejnë të copëzojnë detyrat e mëdha në detyra më të vogla dhe i duan afatet kohore, tabelat edhe tabelat ‘gantt’.

Avantazhet: Komunikuesit funksional i bëjnë projektet të duken të mahnitshëm sepse ata priren t’i kushtojnë vëmendje detajeve. Ata gjithashtu mund të ndihmojnë në mbajtjen e personelit në rrugën e duhur duke bërë punën e rëndë të planifikimit dhe hartimit. Komunikuesit funksional janë gjithashtu të shkëlqyer për supozime sfiduese dhe mund të ndihmojnë një ekip të mendojë për ndikimin e zgjedhjeve të ndryshme.

Disavantazhet: Punonjësit që nuk mendojnë në të njëjtën mënyrë si komunikuesit funksional ndonjëherë mund të mërziten nga ajo për të cilën ata dëshirojnë të flasin. Të hyni në detajet e vogla të një projekti mund t’ju rrezikojë vëmendjen.

Çfarë mund të përmirësohet: Mos harroni se disa njerëz, veçanërisht komunikuesit intuitiv, mund të ndjehen të mbingarkuar dhe të ngecin nga një qasje e tillë metodike. Ata do të duan të vazhdoni përpara, gjë që mund të jetë zhgënjyese sepse ju e dini se sa shumë gjëra për të shpjeguar anashkalohen. Duke u dhënë atyre një përmbledhje të asaj që duhet të dinë paraprakisht dhe më pas të tregoni detajet kryesore, do të jeni në gjendje të mbani më shumë vëmendjen e të gjithëve në sallë. Përpiquni të përqëndroheni më pak në detajet e asaj që ka ndodhur tashmë, dhe më shumë në ndikimin e zgjedhjeve që duhet të bëhen.

4. Komunikuesit personal

Komunikuesit personal janë zinxhiri që mban së bashku jetën shoqërore dhe emocionale të zyrës. Ata i kushtojnë një rëndësi të lartë ndjenjave dhe lidhjes emocionale dhe përdorin aftësitë e tyre të forta ndërpersonale për të kuptuar se çfarë të tjerët janë “me të vërtetë duke menduar”. Ata e dinë se bashkëpunimi kërkon besim, dhe besimi është i bazuar në emocione dhe jo në fakte.

Avantazhet: Komunikuesit personal janë diplomatët e zyrave, që shpesh thirren për të ndihmuar në qetësimin e tensioneve. Kontributet e tyre mund të variojnë nga ndihma për të transmetuar ide të ndryshme, në mënyra të ndryshme, deri në zgjidhjen e tensioneve për disa nga gjërat e vogla por të pakëndshme në vendin e punës, siç është mënyra se si menaxhohet frigoriferi i përbashkët.

Disavantazhet: Komunikuesit personal ndonjëherë mund të duken tepër emocionues ose “prekës”. Kjo është veçanërisht e dukshme për ata që janë më pak në një mendje me emocionet.

Çfarë mund të përmirësohet: Përpiquni të kuptoni se jo të gjithë duan të përqafojnë gjërat që ju mendoni. Disa bashkëpunëtorë mund ta shohin dëshirën tuaj për të pasur një komunikim më emocional si shpërqendrim. Përqëndrohuni në ndërtimin e lidhjeve me ata që janë të gatshëm, ndërsa u jepni të tjerëve hapësirën e nevojshme për të pasur sukses.

Çdo stil komunikimi sjell aftësi dhe sfida unike në një mjedis zyre. Duke kuptuar stilin tuaj dhe stilet e atyre përreth jush, ju mund të shmangni shumë prej pengesave që bllokojnë kanalet e komunikimit në të cilat biznesi juaj i vogël duhet të mbështetet për të pasur sukses.

Burimi: the balance small business