Po filloni një Startup? Ja cilat janë 5 aftësitë që duhet të zotëroni.

Pavarësisht se sa inovatore është ideja juaj e startup-it, ju nuk do të jeni në gjendje ta vini në zbatim nëse nuk zotëroni aftësitë e nevojshme teknike dhe ndërpersonale. Në një epokë ku startup-et janë të vazhdueshme, nuk mjafton vetëm të paturit e një etike të fortë pune dhe njohuri enciklopedike në lidhje me këtë çështje. Mësimi i aftësive të nevojshme është një domosdoshmëri.

Ja çfarë duhet të mësoni:

Zhvillimi i një modeli efektiv biznesi
Para fillimit të startup-it tuaj, së pari duhet të hartoni strategji biznesi që do të shërbejnë si bazë e mënyrës se si prisni të arrini qëllimet tuaja.

Njohuri bazë për zhvillimin e webit
Si një themelues që shpresoni të dalloheni në këtë botë të drejtuar nga teknologjia, të zotëroni edhe pak njohuri teknike është thelbësore. Të fitoni njohuri në dy gjuhët më themelore të zhvillimit të faqeve të internetit, HTML dhe CSS, do ju mësojë se si dhe menaxhoni faqen tuaj.

Mbajtja e kontabilitetit
Pavarësisht nëse jeni duke investuar vetë apo nëse po merrni grante, gjithmonë duhet të mbani shënime se cili është burimi i parave. Mësimi i njohurive themelore të kontabilitetit, duke përfshirë elementë të tillë si trajtimi i pagës, ndjekja e shitjeve, barazimi i pagesave, blerja dhe shitja e pasurive, përgatitja e pasqyrave financiare dhe analizimi i përfitimit, do ju shërbejnë shumë.

Mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve
Për të qenë një themelues startup-i, në planin tuaj të punës është edhe bërja e zgjedhjeve të vështira që do të kontribuojnë në përparimin e kompanisë. Të mësuarit e koncepteve thelbësore të të menduarit kritik do ju ndihmojë të përcaktoni vendimin më të mirë për çdo pengesë me të cilën do haseni gjatë rrugës.

Aftësi drejtuese dhe menaxhuese
Ndoshta më e rëndësishmja është të mësuarit se si t’i inkurajoni njerëzit që të kryejnë një punë të caktuar. Komunikimi i duhur me ekipin tuaj dhe përcaktimi i stilit tuaj të udhëheqjes do rrisë motivimin në kryerjen e detyrave që ju caktoni për stafin juaj.

Burimi: mashable.com