Çfarë të përfshini në një plan marketingu.

Për të rritur biznesin tuaj, keni nevojë për një plan marketingu. Plani i duhur i marketingut identifikon 1) cilët janë klientët tuaj të synuar 2) si do t’i arrini ata, 3) si do t’i mbani klientët në mënyrë që ata të blejnë në mënyrë të vazhdueshme nga ju.
Plani juaj i marketingut do të jetë udhërrëfyesi që do të ndiqni për të marrë klientë të pakufizuar dhe për të përmirësuar suksesin e organizatës suaj. Për të patur sukses, ju këshillojmë të përdorni këtë model të provuar që detajon 15 seksione kyçe që duhet të përfshini në planin tuaj të marketingut.

   • Seksioni 1: Përmbledhja ekzekutive
    Ky seksion përmbledh çdo seksion të planit tuaj të marketingut. Përmbledhja juaj ekzekutive do të jetë e dobishme t’i dhënë vetes dhe kolegëve një pasqyrë të planit tuaj të marketingut.
   • Seksioni 2: Targetimi i Konsumatorëve
    Ky seksion përshkruan klientët që po shënjestroni. Përcakton profilin e tyre demografik (p.sh., moshën, gjininë), profilin psikografik (p.sh., interesat e tyre) dhe dëshirat dhe nevojat e tyre të sakta për sa i përket produkteve dhe / ose shërbimeve që ofroni.
    Të qenurit në gjendje për të identifikuar më qartë klientët e synuar do ju ndihmojë të “flisni gjuhën” e klientëve të ardhshëm.
   • Seksioni 3: Propozimi Unique Selling (USP)
    Duke pasur një propozim Unique Selling (USP) është me rëndësi kritike pasi dallon kompaninë tuaj nga konkurrentët.
    Marka dalluese e disa kompanive të mëdha është USP e tyre. Për shembull, USP e FedEx “Produkti duhet të jetë atje brenda natës” është i njohur dhe bën jehonë te klientët që dëshirojnë besueshmëri dhe shpërndarje të shpejtë.
   • Seksioni 4: Strategjia e vendosjes së çmimeve dhe pozicionimit
    Strategjia juaj e përcaktimit të çmimeve dhe pozicionimit duhet të kenë përputhshmëri me njëra tjetrën. Për shembull, nëse doni që kompania juaj të njihet si markë kryesore në industrinë që i përkisni, çmimi tepër i ulët mund të ulë besueshmërinë e klientëve tuaj.
    Në këtë pjesë të planit tuaj të marketingut, detajoni pozicionimin që dëshironi në treg dhe si do ta përputhet me çmimin juaj.
   • Seksioni 5: Plani i Shpërndarjes
    Plani juaj i shpërndarjes detajon se si konsumatorët do të blejnë nga ju. Për shembull, blerësit do të blejnë direkt nga website juaj? Apo do të blejnë nga shpërndarësit apo shitësit e tjerë?
    Mendoni mënyra të ndryshme se si mund të arrini klientët dhe dokumentojini ato në këtë pjesë të planit tuaj të marketingut.
   • Seksioni 6: Ofertat tuaja
    Ofertat janë marrëveshje të veçanta që ju ndihmojnë për të siguruar më shumë klientë të rinj dhe për të risjelle klientët e dikurshëm.
    Edhe pse biznesi juaj nuk kërkon domosdoshmërisht oferta, përdorimi i tyre në përgjithësi do të bëjë që baza juaj e klientëve të rritet më shpejt.
   • Seksioni 7: Materialet e Marketingut
    Materialet e marketingut janë kolaterali që përdorni për të promovuar biznesin tuaj tek klientët e aktualë dhe ata të ardhshëm. Ndër të tjera, ato përfshijnë faqen tuaj te internetit, broshurat, kartatvizitat dhe katalogët.
    Identifikoni cilat materiale marketingu keni përfunduar dhe cilat keni nevojë t’i rishikoni në këtë pjesë të planit tuaj.
   • Seksioni 8: Strategjia e Promovimeve
    Seksioni i promovimeve është një nga më të rëndësishmit të planit tuaj të marketingut dhe detajon se si do të arrini klientët e rinj. Ka taktika të shumta promovuese, siç janë reklamat televizive, njoftimet për shtyp, reklamimi në internet etj. Ju duhet të shqyrtoni secilën nga këto alternativa dhe vendosni se cilat janë më efektive për të arritur klientët tuaj të synuar.
   • Seksioni 9: Strategjia e Marketingut Online
    E pëlqyeshme ose jo, shumica e klientëve janë online për të gjetur, rishikuar ose blerë produkte dhe shërbime të reja. Kështu, të paturit e strategjisë së duhur të marketingut online mund t’ju ndihmojë të siguroni klientë të rinj dhe të fitoni përparësi konkurruese.
    Katër komponentët kyç për strategjinë tuaj të marketingut online janë si më poshtë:

     1. Strategjia e Fjalëve Kyçe: identifikoni cilat fjalë kyçe prezantojnë më së miri faqen tuaj të internetit.
     2. Strategjia e Optimizimit të Motorëve të Kërkimit (SEO): përditësimet që do të bëni në faqen tuaj të internetit nxjerrin në dukje elementët me fjalët kyçe më të përdorura.
     3. Strategjia e reklamimit me pagesë në internet: identifikoni faqet online të reklamimit që mund të përdorni për të arritur klientët e synuar.
     4. Strategjia e mediave sociale: mendoni se si do të përdorni mediat sociale për të tërhequr klientët potencialë.
   • Seksioni 10: Strategjia e konvertimit
    Strategjitë e konvertimit i referohen teknikave për t’i kthyer klientët potencialë në konsumatorë.
    Për shembull, përmirësimi përmbajtjes së shërbimeve apo produkteve që shisni mund të rrisë konvertimet. Po kështu, tregimi i dëshmive të suksesit (p.sh., duke treguar dëshmi të klientëve të kaluar, të cilët kanë qenë të kënaqur me shërbimet tuaja), pothuajse gjithmonë do të rrisin konvertimet dhe shitjet. Në këtë pjesë të planit tuaj, dokumentoni cilat strategji të rritjes së konvertimit do të përdorni.
   • Seksioni 11: Ndërmarrjet e Përbashkëta dhe Partneritetet
    Ndërmarrjet e përbashkëta dhe partneritetet janë marrëveshje që krijoni me organizata të tjera për të ndihmuar në arritjen e konsumatorëve të rinj ose më mirë të fituar para nga klientët ekzistues.
    Mendoni për atë që konsumatorët blejnë para, gjatë dhe / ose pasi ata blejnë nga kompania juaj. Shumë nga kompanitë që shesin produkte dhe / ose shërbime të ngjashme mund të jenë partnerë të mirë. Dokumentoni kompani të tilla në këtë seksion të planit tuaj të marketingut dhe pastaj përpiquni për t’i siguruar ato.
   • Seksioni 12: Strategjia e Referimit
    Një program i fortë i referimit nga ana e klientit mund të revolucionarizojë suksesin tuaj. Për shembull, nëse secili prej klientëve tuaj do ju referojë një klient të ri, baza juaj e klientëve do të rritet vazhdimisht.
    Megjithatë, rrallë do të merrni një rritje të tillë nëse nuk keni një strategji referimi të formalizuar. Për shembull, duhet të përcaktoni kur do t’i kërkoni klientëve t’ju referojnë, duke ofruar edhe diçka si shpërblim etj. Mendoni strategjinë më të mirë të referimit për organizatën tuaj dhe dokumentojeni atë.
   • Seksioni 13: Strategjia për Rritjen e Çmimeve të Transaksionit 
    Ndërsa qëllimi juaj kryesor kur bisedoni me klientët potencial është shpesh për të siguruar shitjen, është gjithashtu e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje çmimit të transaksionit. Çmimi i transaksionit, ose shuma që klientët paguajnë kur blejnë prej jush, mund të diktojnë suksesin tuaj. Për shembull, nëse çmimi mesatar i klientit tuaj është $ 100, por transaksioni mesatar i konkurrentit tuaj është 150 $, ata do të gjenerojnë më shumë të ardhura dhe ndoshta fitime për çdo klient. Në këtë pjesë të planit tuaj, mendoni për mënyrat për të rritur çmimet e transaksioneve të tilla si krijimi i paketave të produkteve ose shërbimeve, etj.
   • Seksioni 14: Strategjia e Ruajtjes
    Shumë organizata shpenzojnë shumë kohë dhe energji duke u përpjekur për të siguruar klientë të rinj kundrejt investimit në marrjen e konsumatorëve ekzistues për të blerë më shpesh. Duke përdorur strategjitë e mbajtjes, si buletinin mujor ose programin e besnikërisë së klientit, ju mund të rrisni të ardhurat dhe fitimet duke i bëre konsumatorët të blejnë më shumë nga ju me kalimin e kohës.
   • Seksioni 15: Parashikimet financiare 
    Pjesa përfundimtare e planit tuaj të marketingut është të krijoni parashikime financiare. Në parashikimet tuaja, përfshini të gjitha informacionet e dokumentuara në planin tuaj të marketingut. Për shembull, përfshini shpenzimet promovuese që presin të lindin dhe cilat do të jenë rezultatet e pritshme në lidhje me klientët e rinj, shitjet dhe fitimet etj. Edhe pse parashikimet tuaja financiare nuk do të jenë 100% të sakta, përdorini ato për të identifikuar se cilat shpenzime promocionale dhe strategji të tjera duhet t’ju japin kthimin më të lartë të investimit. Gjithashtu, duke plotësuar parashikimet tuaja financiare, do të vendosni qëllime (p.sh. qëllimet tuaja për programin tuaj të referimit) për të cilat kompania juaj duhet të përpiqet.

   Plotësimi i secilës nga 15 seksionet e planit tuaj të marketingut është punë e vërtetë. Por, sapo plani i marketingut të përfundojë, do të jetë i vlefshmëm, pasi shitjet dhe fitimet tuaja do të rriten.

   Burimi: FORBES